Op de Meander werken de volgende mensen:

 

Wieke Zondervan, directeur
Tonnie Wijkstra, conciërge

Unit 1:
groep 1/2 (eenden)  Kirsten Slotboom, Carmen Bolder
groep 1/2 (kikkers) Maaike Bouman 
groep 1/2 (zwanen)  Suzanne Vermaas, Barbara van der Sluis
groep 1/2 (bevers) Manisha Hoeksma, Klaziena Visser

groep 3 (meerkoeten) Ilse Scheepstra
groep 3 (schrijvertjes) Nicole Tamminga


Unit 2:
groep 4 (futen) Eline Nieuwenhuijsen
Groep 4 (waterhoentjes) Maaike Brunekeeft, Eva Balkenende


Unit 3:
groep 5 (reigers) Maaike Reisiger, Hildegard Meibos
groep 5 (Libellen) Martin Colly, Maaike Reisiger
groep 5 (ooievaars) Marloes van Dellen
groep 6  (Salamanders) Thijs Thijsen
groep 6  (Lepelaars) Aafke Voerman en Hildegard Meibos


Unit 4:
groep 7 (snoeken) Iris van Dorland, Nynke Weidema
groep 7/8 Annemieke Pot
groep 8 (ijsvolgels) Robert Visser, Marlou Hospes


Vakspecialisten vanaf unit 2:
Begrijpend lezen: Eline Nieuwenhuijsen
Muziek: Annemieke Pot, Maaike Reisiger
Gymnastiek: Nynke Weidema,  Martin Colly, Ilse Scheepstra, Marloes van Dellen
Wetenschap en techniek: Robert Visser en Aafke Voerman Aafke Voerman, Lianne, Maaike Reisiger, Marlou Hospes
Engels / Drama: Iris van Dorland, Eline Nieuwenhuisen, Hildegard Meibos
Werkwoordspelling: Robert Visser

Interne begeleiding: Barbara van der Sluis, Hanneke Venema
Coördinator Kiva (preventief anti-pestprogramma) en coordinator NME (Natuur en Milieueducatie) 
Coördinator ICT ontwikkelingen Nynke Weidema
Coördinator CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) Charysse Moens

Hieronder vindt u nog alle e-mailadressen van de kleerkrachten en onderwijs ondersteundend personeel:

Wieke Zondervan, directeur
w.zondervan@o2g2.nl

Barbara van de Sluis, Intern begeleider unit 1, leerkracht groep 1/2
b.vander.sluis@o2g2.nl

Hanneke Venema, Intern begeleider unit 2/3
h.venema@o2g2.nl

Suzanne Vermaas, leerkracht groep 1/2, Unitcoördinator unit 1
s.vermaas@o2g2.nl

Charysse Moens, leerkracht groep 1/2
c.moens@o2g2.nl

Maaike Bouman, leerkracht groep 1/2
m.bouman@o2g2.nl

Klaziena Visser, leerkracht groep 1/2
k.visser@o2g2.nl

Kirsten Slotboom, leerkracht groep 1/2
k.slotboom@o2g2.nl

Carmen Bolder, leerkracht groep 1/2
c.bolder@o2g2.nl

Ilse Scheepstra, leerkracht groep 3
i.scheepstra@o2g2.nl

Manisha Hoeksma, leerkracht groep 3
m.hoeksma@o2g2.nl

Nicole Tammenga, leerkracht groep 3
n.tammenga@o2g2.nl

Maaike Reisiger, leerkracht groep 5
m.reisiger@o2g2.nl

Maaike Brunekreeft, leerkracht groep 4
m.brunekreeft@o2g2.nl

Eline Nieuwenhuijsen, leerkracht groep 4
e.nieuwenhuijsen@o2g2.nl

Martin Colly, leerkracht groep 5
m.colly@o2g2.nl

Marloes van Dellen, leerkracht groep 5
m.van.dellen@o2g2.nl

Aafke Voerman, leerkracht groep 5
a.voerman@o2g2.nl

Hildegard Meibos, leerkracht groep 5 en groep 6
h.meibos@o2g2.nl

Iris van Dorland, leerkracht groep 7
i.van.dorland@o2g2.nl

Annemieke Pot, leerkracht groep 7/8
a.pot@o2g2.nl

Marlou Hospes, leerkracht groep 7 en groep 8
m.hospes@o2g2.nl

Nynke Weidema, leerkracht groep 7, Unitcoördinator unit 2/3
n.weidema@o2g2.nl

Thijs Thijssen, leerkracht groep 7
t.thijssen@o2g2.nl

Robert Visser, leerkracht groep 8
r.visser@o2g2.nl

Tonnie Wijkstra,
conciërge t.wijkstra@o2g2.nl