Missie en Visie

In het kader van de ontwikkelingen in de samenleving is onderstaande missie en visie van onze school opgesteld. De begrippen "inclusie", "duurzaamheid", "verantwoordelijkheid" en "vertrouwen" zijn daarbij leidend.

Missie
We geven kwalitatief goed onderwijs vanuit vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen. Wij willen de kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan een globaliserende wereld. Alle kinderen ongeacht hun mogelijkheden dan wel hun beperkingen hebben recht op een plek in het basisonderwijs.

Visie
Alle kinderen mogen er zijn met en zonder een beperking, de school heeft de verantwoordelijkheid om alle kinderen onderwijs te bieden dat bij hen past in een veilige omgeving. Verschillen tussen kinderen mogen er zijn en worden zichtbaar in de organisatie van het onderwijs, de inrichting van de leeromgeving, het aanbod van leerbronnen en het professionele gedrag van het team. Zo wordt onderwijs op maat gerealiseerd.