Missie en Visie

De missie en visie van Openbaar Onderwijs Groep Groningen is "samen sterk voor goed en innovatief onderwijs".
De besturingsfilosofie geeft aan wat dat betekent: